HPT-3000

HPT-3000 to projektowany przez ostatnie dwa lata kompleksowy system do napraw i odzyskiwania danych z dysków twardych.

Obsługuje on dyski twarde następujących producentów:

Moduły analizy dysków – Wszystkie moduły posiadają poszczególne funkcje jednakże zaprojektowanie ich i analiza strefy serwisowej u producentów to oddzielne oprogramowanie bez związków możliwości użycia kodów bądź ich fragmentów w innych modułach, stąd konieczne jest przygotowanie osobnych elementów systemu. Założeniami funkcjonalnymi zbieżnymi dla każdego z nich są:

Informacje o serwomechanizmach: lokalizowanie śladów, precyzyjne pozycjonowanie głowic, stabilizacja obrotów dysków. Struktura danych serwo. Dedykowane/wbudowane servo. Embedded SPT (sector per track) / Stała gęstość.

Format danych ścieżek/sektorów: Pola synchronizacji, znacznik adresu, dane identyfikacyjne, Pole danych, kod korekcji błędów (ECC), przerwy. Przeplatanie sektorów.

Fizyczna/logiczna geometria: adresowanie PCHS/LCHS/LBA. Obszar systemu dyskowego (SA) – cylindry ujemne. Obszar zastrzeżony. Nagrywanie bitowe strefowe (stała gęstość zapisu).

Ukrywanie wad: tabele sektorów/torów/cylindrów/stref/głowic. Typy remapowania złych sektorów: U-Lista / Lista-G / Lista-P. Znaczenie listy P dla odzyskiwania danych: wyrównanie LBA.

Translator: adresowanie LBA (LBA28 / LBA48). Typy tłumaczeń statycznych i dynamicznych. Podsumowanie / Oddzielne tabele (Kod + Dane / Dane: Lista G, Lista P, Plan
strefy). Tłumacz procedury odzyskiwania: kasowanie, kopiowanie, regeneracja.

Struktura oprogramowania układowego dysku twardego: Wbudowana pamięć ROM. Zewnętrzna pamięć flash ROM / NV-RAM. SA raw nakładki. Adaptywy Strefy serwisowej HDD
OS. Tryby standardowe/bezpieczne.

Obszar systemu dyskowego: Kopie SA: Główny, Alternatywny, Fabryczny. Katalog modułów: ID, adres, rozmiar. Identyfikator modułu nagłówka, CRC. Odczyt / zapis SA i modułów. Dzienniki błędów / zdarzeń.

Metody odzyskiwania uszkodzonych modułów SA: Używanie kopii SA. Naprawianie modułów. Kopiowanie modułów z innego napędu. Odczytywanie z ignorowaniem błędu odczytu.
Regeneracja modułów

Odzyskiwanie krytycznych modułów SA: U-List, G-List, P-List, Adaptywy.

Rejestry ATA: Status Register, Error Register.

Dane konfiguracji HDD: Heads Map. Plan strefy. Sectors Per Track (SPT). Adaptywy: Host Protected Area (HPA).

Hot Swap: obszar systemu i odzyskiwanie danych użytkownika. Wymagania dotyczące sukcesu: Lista P, Lista G,

Zależności od wersji oprogramowania układowego.

Podsystem zabezpieczeń: hasła główne / użytkownika. Wysokie / maksymalne bezpieczeństwo.

Odblokuj / wymaż / Usuń polecenia. Procedury odblokowania napędu ATA. Szczegółowe założenia dla poszczególnych modułów
dyskowych:

4 komentarze

  1. This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

  2. All your supporting arguments must be communicated with simplicity and charm. And in such a way that the reader will read on. (After all, that’s a reader’s job: to read, isn’t it?) And by the time your readers have reached this point in the finished copy, you will have convinced them that you not only respect their intelligence, but you also understand their needs as consumers.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *